6. januara 2019.

Kvantna harmonizacija

Iako nije u pitanju energetska metoda, niti metoda isceljenja – posledice kvantne harmonizacije jesu i energija i isceljenje.

Kada se govori o kvantnoj harmonizaciji, misli se na kvantne talase koji, u harmoniji i ravnoteži, probuđeni i pokrenuti, stvaraju nove neuronske veze unutar osobe. Pokretanjem kvantnih talasa dolazi do vidnih, i dokazanih promena unutar nervnog sistema. Tada se dešava kvantni skok ili, drugačije rečeno, u mozgu se stvara novo iskustvo.

Međutim, ŠTA pokreće kvantne talase, odnosno odakle oni dolaze? Iz čiste svesnosti.

Iza svega što postoji, tačnije unutar svega, jeste energija od koje je sve dobilo konačan oblik i koja taj oblik održava. Pogledajte bilo koji predmet oko sebe. Šta je iza njegovog pojavnog oblika? Molekuli, zatim atomi, subatomske čestice, pa talas iza koga sledi nultopolje i iza njega: prostor bez granica, nepregledna širina u kojoj jesu stvari koje čekaju da dobiju formu. Takav prostor i širina jesu u svakom ljudskom biću, odnosno svako ljudsko biće jeste čista svesnost.

Čista svesnost je praznina, ono ništa, kada ste odmaknuti od stvari, emocija i misli. Tada je moguće samo ih posmatrati, gledati kako se usporavaju dok sasvim ne nestanu. Tada se javlja osećaj sveopšte povezanosti i taj osećaj zove se eu-osećaj. Iz čiste svesnosti i eu-osećaja pokreću se kvantnitalasi i dolazi do kvantne transformacije.

Spiritualna učenja havajskih Huna stara hiljadama godina, pronašli su i razvili dr. Frank Kinslow (Quantum Entrainment), dr. Richard Bartlett (Matrix Energetics) i Andrew Blake (QCT Quantum Consciousness Transformation).

Kvantna harmonizacija je naučno priznata disciplina i sve je zastupljenija u fizici i medicini. Kao duhovna metoda, primenjuje se u radu na sebi i drugima, a njeni rezultati su koreniti i trajni.

Scroll Up