11. decembra 2018.

Coaching & Training

“Kako bi sledio ispravan put, svaki čovek ima duh koji treba biti pročisćen i telo koje treba biti uvežbano. Ti nisi ovde ni zbog kakve svrhe osim jedne, jedine: da ostvariš božansko u sebi i manifestuješ svoju unutrašnju svetlost. Gaji mir u svom životu i tada primeni to umeće prema svemu što u njemu sretneš. Umeće mira počinje sa tobom. Radi na sebi i tada ćeš se sresti sa umećem mira. ”

Umeće mira, Morihej Uešiba, 1883-1969, osnivač plemenite borilačke veštine aikido

Duboki P.E.A.T

Svaki čovek želi da se ostvari i bude ispunjen. To je bazična potreba svakog ljudskog bića. Svaka osoba na ovoj planeti za nečim žudi, nešto treba i ka nečem upire pogled. Svako želi da se oseća lepo i da mu jeste dobro. To je moguće postići jedino kroz buđenje spiritualnog bića. Neki ga zovu„Originalno ja“, neki „Više ja“, neki naprosto – duša. U spiritualnom biću, u vašoj duši su harmonija, zdravlje, spokoj, kreativnost, mir, sila…, tačnije – spiritualno biće je po sebi sve to. Spiritualno biće ima znanje i ono zna šta želi.

Međutim, to spiritualno biće je sputano. Sputano je krajnostima u vama koje se burno smenjuju, te ono ne uspeva da radi u korist vas, već polariteti ratuju protiv vas. Te krajnosti su dve strane istog, dualizmi, polovi i među njima nema balansa, nema ravnoteže. Oni naizmenično pulsiraju i neprestano se smenjuju. Nekad dominira jedan, nekad njegov suprotni par: hrabrost – strah; sreća – tuga; plus – minus. Ne postoji mogućnost da se zastane i u miru pogleda cela slika jer uvek jedan od polova, iliti jedna krajnost, preuzme vlast. Usukobu polariteta, vaše spiritualno biće ne može da deluje, a vaše spiritualno biće jeste zapravo autentični vi. Celokupnu realnost moguće je sagledati tek kada se polariteti integrišu, odnosno kada se spoje, odnosno kada nestanu, a to se sprovodi praksom Dubokog P.E.A.T-a.

Vaša suština, vaše pravo ja, ono što čini vašu autentičnost jeste u praznini do koje se dolazi kroz integraciju svih polariteta u vama.

Međutim, vi nosite i vaš lični bazični, autentični polaritet sa kojim ste došli na ovaj svet. To se zove Lični kod, svaka osoba ga ima, i on određuje i kreira mimo vaše svesne volje, vaša ponašanja, postupke, doživljaje i sam vaš život. U radu sa P.E.A.T. trenerom, odmah na početku otkrivate svoj Lični kod i tada kreće vaš spiritualni razvoj. Tada vaše spiritualno biće počinje da se oslobađa, a sa integrisanjem sledećeg, pa sledećeg para polariteta ono izranja na površinu ili, drugačije rečeno, ulazi u prazninu.

P.E.A.T. metodom se korenito i za kratko vreme otklanjaju strahovi, fobije, anksiozna stanja, nesanica, razni oblici zavisnosti, depresija… U praksi se to uvek čini kroz integraciju polariteta vezanih za određenu stvar, događaj ili stanje na kome trener radi sa klijentom.

Sa otklanjanjem svakog naboja, svakog sledećeg para polariteta koji izroni iz prethodnog, već integrisanog, vi ronite sve dublje ka vašoj suštini, ka duši koja jedina ume da vodi ka životu kakav i sama žudi da se desi.

DP2 i Mali Magijski Metod

Kod osoba koje imaju naglašene unutrašnje naboje, usled snažnog potiskivanja emocija ili jakih potisnutih senzacija, primenjuje se DP2. Ovim metodom se veoma efikasno otklanjaju psihičke, emotivne,  duboke traumatske smetnje, a veoma je efikasan i u radu sa decom.

Kod klijenata koji su zaglavljeni u telesnim senzacijama tokom rada sa procesorom, ili osećaju intenzivnu fizičku bol, koristi se Mali magijski metod. Mali magijski metod se primenjuje ili samostalno, ili u kombinaciji sa Dubokim P.E.A.T.-om.

DP4

UKLANJANJE TRAUMA, FOBIJA, INTEGRACIJA SENKE I SPIRITUALNO INŽENJERSTVO

Polazeći od Ajnštajnove ideje da bi svako kretanje i sve što postoji nestalo ako bi se univerzum zamrzao na jedan trenutak, psiholog i učitelj spiritualnih tehnologija Živorad Mihajlović Slavinski je razvio učenje o zamrznutim slikama, a njihovo mesto je bazično u DP4.

Naime, kada uklonite elemente nesvesnog, koje može da se javi u vidu slike, misli, emocije ili telesne senzacije, u trenutku najvećeg naboja oslobađa se energija koja zapravo jeste dati problem. Sa tom energijom odlaze i sva slična ili povezana iskustva. Na ovaj način se osoba rešava najpotisnutijih traumatskih doživljaja, strahova, paničnih napada i fobija. Tako funkcioniše metod DP4. Kroz DP4 se otklanjaju toksični identiteti i izgrađuju novi, željeni, na primer: identitet uspešne osobe, identitet osobe sa osećajem samopoštovanja…

DP4 je takođe efikasan u radu sa tzv. Senkama (termin potiče od Karla Gustava Junga,). Senke su oni delovi ličnosti pojedinca sa kojima se on teško nosi, a koje ga ometaju u duhovnom razvoju i svakodnevnom životu, a ovo metodom se one efikasno integrišu i veoma brzo dolazi do vidnih unutrašnjih promena i pozitivnih promena u samoj realnosti.

Bazični P.E.A.T.

Najlakši metod za naučiti i najpraktičnija metoda u svim prilikama.

Može se aplicirati na sve što ima emotivni naboj – strahovi, fobije, otpori, kompulsivnosti bilo kog tipa, slabosti, napadi panike, ljubomora, strah od javnog nastupa, nesanica, prejedanje, agresivno ponašanje, napetost, osećanje niže vrednosti, potreba za privlačenjem pažnje, problemi u odnosima, nesigurnost, krivica i slično.

Kada se naboji integrišu i otklone, posledično dolazi do promene unutar pojedinca. Tada se menja čitava realnost jer problem nije u objektivnoj realnosti već u subjektivnom doživljaju realnosti.

Tajna ličnog razvoja

Transformacijski nivo 1 i 2 Umetnik života

Dođe trenutak kad čovek shvati da nešto ne radi dobro, da mu život ide u smeru u kom  ne želi, da oseća previše bola, nelagode, nemira. Niko nije počeo da radi na sebi jer mu je  bilo dobro.

Mnogi ljudi misle da je rad na sebi gledanje videa i citanje knjiga. To je u svakom slučaju dobro, ali to nije rad na sebi. To je skupljanje znanja. Pravi rad na sebi je kada znanje implementirate u svoju podsvest i kada iz podsvesti delujete u svakodnevnom životu. Tek tada se dešavaju ozbiljne transformacije.

Često se dogadja da ljudi pokušavaju da menjaju svoje navike, dijeta npr., ali se veoma brzo vrate starim.

Zašto se to dogadja? 

Zato što ljudi pokušavaju da načine neke promene na površinskom nivou i u tom pokušaju ih zapravo sabotira podsvest. 

Da biste zaista napravili promene u životu, vi morate u podsvest, u svoju dubinsku strukturu. Tamo morate da instalirate adekvatne programe koji će podržati vaš proces transformacije.

Upravo na tome radim u Transformacijskom nivou 1 i 2 Umetnik života.

Ozbiljno se baveći čišćenjem naboja, pokretanjem vizije i ciljeva u životu, mi unosimo novu energiju u sistem koja pomaže da se fokus zadrži na transformaciji i koja menja strukturu svesti.

Metode koje koristim u čišćenju podsvesnih sadržaja su prilagođene svakom klijentu ponaosob, u zavisnosti od onoga šta mu je najpotrebnije i šta će dati najbolji rezultat. To su metode Duboki P.E.A.T, DP2 i Mali Magijski Metod, DP4, Memento, Integra Protokol…

Tek kada očistimo naboje i toksične sadržaje i kada u mentalni obrazac unesemo novi koncept koji podsvest podržava, možemo ozbiljno da govorimo i o radu na sebi i o životnim transformacijama. Dokle god nam je fokus usmeren na kognitivno, promene će se događati veoma sporo i teško, ili se uopšte neće dogoditi.

Proces transformacije je toliko moćan da vi pored toga što uđete u stanje mira i radosti, sa lakoćom počnete da idete kroz život. Zato što ste ušli u zonu probuđene duše i u komunikaciju sa vašim originalnim bićem. Proces transformacije je put ka slobodnom izboru realnosti kakvu želite da živite.

Trajanje prvog nivoa je 3 meseca 12 seansi

Trajanje drugog nivoa je 3 meseca 12 seansi

Scroll Up