Umetnik života

UPOZNAJ SVOJ EGO

Kada ga razumete i kada ste ovladali svojim egom tek onda možete percipirati sebe i realnost izvan svojih ograničenja uma. Da bi to mogli ostvariti nužno je ovladati svojom teritorijom i upravo to predstavlja prvu, emocionalnu fazu razvoja ega. Budisti kažu „ jednom kada spoznate svoj ego, spoznali ste sve“.  Razvoj ega prolazi kroz razvojne faze, Read more about UPOZNAJ SVOJ EGO[…]

UTICAJ BOJA – HLADNI TONOVI

Predrasude su odgovorne za mnoga uverenja. Uverenja kreiraju život. Vi ste odgovorni za svoj život jeste istina, ali sama esencija te istine daleko je preciznija: Vaša uverenja su odgovorna za vaš život. Ako imate uverenje da se u životu sve izjalovi, sigurno je da vam neće cvetati ruže. Uverenje da ste neadekvatni, čini da se Read more about UTICAJ BOJA – HLADNI TONOVI[…]

Scroll Up